Η εταιρεία MILTOPLAST Α.Ε.Β.Ε.μπαίνει στην λίστα των υποστηρικτών μας

Η εταιρεία MILTOPLAST Α.Ε.Β.Ε.μπαίνει στην λίστα των υποστηρικτών μας Η εταιρεία MILTOPLAST Α.Ε.Β.Ε.μπαίνει στην λίστα των υποστηρικτών μας Η εταιρεία MILTOPLAST Α.Ε.Β.Ε.μπαίνει στην λίστα των υποστηρικτών μας Η εταιρεία MILTOPLAST Α.Ε.Β.Ε.μπαίνει στην λίστα των υποστηρικτών μας Η εταιρεία MILTOPLAST Α.Ε.Β.Ε.μπαίνει στην λίστα των υποστηρικτών μας

Με ευαισθησία σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, η εταιρεία  MILTOPLAST Α.Ε.Β.Ε.  προέβη στη δωρεά τεσσάρων (4) φορητών ψυγείων 32lt για τα πεδία δράσης που απαιτούν την στρατοπέδευση των εθελοντών.

Η χορηγία αυτή χαίρει της μέγιστης εκτίμησης από τους εθελοντές καθώς σε αρκετά πεδία δράσης απαιτείται στρατοπέδευση και σίτιση με ίδια μέσα.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την  MILTOPLAST Α.Ε.Β.Ε. καθώς είναι πολύ σημαντικό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης οι ομάδες διάσωσης να είναι κατάλληλα εξοπλισμένες και να λειτουργούν αυτόνομα, ώστε να μην εξαρτώνται άμεσα από τη βοήθεια των τοπικών παραγόντων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την παροχή βοήθειας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.miltoplast.gr/

Ενδιαφέρεσαι να γίνεις διασώστης; Πάτησε εδώ
', 'auto'); ga('send', 'pageview');