# Ονοματεπώνυμο Τίτλος / Επάγγελμα
1 Γεώργιος Τερτίπης Φίλος του Οργανισμού
2 Δημήτριος Μάλαμας Φίλος του Οργανισμού
3 Νικόλαος Αθανασίου Φίλος του Οργανισμού
4 Ελένη - Σπυριδούλα Ζορμπαλά Φίλος του Οργανισμού
5 Βικτωρία Καζαντζίδη Φίλος του Οργανισμού
6 Σπυρίδων Παπαδόπουλος Φίλος του Οργανισμού
7 Αθανάσιος Παπαδόπουλος Φίλος του Οργανισμού
8 Μαίρη Μήτσου Φίλος του Οργανισμού